Tam Sayılı Kesir Bileşik Kesire Nasıl Çevrilir?

Tam sayılı kesir bileşik kesre nasıl çevrilir? Bu makalede, tam sayılı kesirlerin bileşik kesre dönüştürülmesi adımları anlatılmaktadır. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri bulmak ve tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirmek için okumaya devam edin.

Tam sayılı kesir bileşik kesre nasıl çevrilir? Tam sayılı kesirler, bir tam sayı ile bir kesirin toplamıdır. Bileşik kesirler ise birden fazla kesirin toplamıdır. Tam sayılı kesir bileşik kesre dönüştürmek için, tam sayıyı kesire çevirip ardından bileşik kesiri eklemek gerekir. Öncelikle, tam sayıyı payda değeri 1 olan bir kesire dönüştürmek için paydanın üzerine tam sayının yazılması gerekir. Ardından, bu kesire bileşik kesiri eklemek için, her iki kesiri de aynı paydada ifade etmek gerekmektedir. Son olarak, payları toplayarak sonucu bulabilirsiniz. Tam sayılı kesir bileşik kesre nasıl çevrilir konusunda bu adımları takip ederek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilebilir mi?
Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürmek için paydasını 1 yapabilirsiniz.
Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek için paydasına tam sayı ekleyebilirsiniz.
Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürmek için paydası sıfır olmalıdır.
Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek için paydasına bir sayı ekleyebilirsiniz.
 • Tam sayılı kesir bir tamsayı ve bir kesirin toplamıdır.
 • Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürmek için paydasını tamsayı yapabilirsiniz.
 • Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürmek için paydasına tamsayı ekleyebilirsiniz.
 • Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek için paydası sıfır olmalıdır.
 • Bir tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek için paydasına bir sayı ekleyebilirsiniz.

Tam sayılı kesir nedir ve nasıl çevrilir?

Tam sayılı kesir, bir tam sayı ve bir kesirin toplamıdır. Örneğin, 3 tamsayısı ile 1/2 kesiri topladığınızda, 3 1/2 elde edersiniz. Tam sayılı kesiri çevirmek için, kesir kısmını bir tam sayıya dönüştürmeniz gerekir. Örneğin, 5 3/4 tam sayılı kesiri sadece kesir kısmını dönüştürerek 5 + 3/4 = 5.75 şeklinde yazabilirsiniz.

Tam Sayılı Kesir Nedir? Tam Sayılı Kesir Nasıl Çevrilir?
Bir tam sayı ve bir kesirin toplamıdır. Tam sayıya dönüştürmek için kesirin payını tam sayının çarpanıyla toplarız.
Örneğin, 3 + 1/2 = 3 1/2 Örneğin, 2/3’i tam sayıya çevirmek için 2/3 + 1 = 1 2/3
Tam sayılı kesirlerde pay kesirli kısmın çarpanına eşit veya daha büyük olabilir. Tam sayıya çevrilen kesirde pay kesirli kısmın çarpanıyla toplanır ve kesirli kısım paydan büyük olduğunda tam sayıya eklenir.

Bileşik kesiri nasıl çevirebilirim?

Bileşik kesir, bir tam sayı ve bir veya daha fazla kesirin toplamıdır. Bileşik kesiri çevirmek için, önce tam sayı kısmını koruyarak her bir kesiri ayrı ayrı çevirmeniz gerekir. Ardından, elde ettiğiniz yeni kesirleri toplayarak bileşik kesiri elde edebilirsiniz. Örneğin, 2 1/3 + 1/4 bileşik kesiri çevirmek için önce 2’yi koruyarak 1/3 ve 1/4’ü ayrı ayrı çevirebilirsiniz. Sonra, elde ettiğiniz yeni kesirleri toplayarak sonucu bulabilirsiniz.

 • Bileşik kesiri ondalık kesire çevirmek için payı paydasına böleriz.
 • Örnek olarak, 3/4 bileşik kesirini ondalık kesire çevirmek için 3’ü 4’e böleriz ve sonuç olarak 0.75 elde ederiz.
 • Bileşik kesiri ondalık kesire çevirmek için payı paydasına böldükten sonra bulduğumuz sonuç, kesirin ondalık karşılığıdır.

Kesirleri nasıl toplarım?

Kesirleri toplamak için, önce paydalarını eşitlemeniz gerekir. Eşit paydalara sahip olan kesirleri toplamak daha kolaydır. Eşitleme işlemi için, kesirlerin pay ve payda değerlerini çarparak yeni bir pay ve payda elde edebilirsiniz. Ardından, elde ettiğiniz yeni kesirleri toplayarak sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 1/2 + 1/3 kesirlerini toplamak için önce paydalarını eşitleyerek (2×3=6) 3/6 + 2/6 = 5/6 şeklinde toplayabilirsiniz.

 1. İlk olarak, toplamak istediğimiz kesirleri birbirlerine uygun hale getirmeliyiz. Bunu yapmak için, kesirlerin paydasını ortak bir paydada birleştirmeliyiz.
 2. Paydaları ortak hale getirdikten sonra, kesirlerin paylarını toplayabiliriz. Payları toplarken, paydaları değiştirmeden toplama işlemini gerçekleştiririz.
 3. Toplama işlemi sonucunda elde edilen toplamı, paydada herhangi bir değişiklik yapmadan paydanın yanına yazarız.
 4. Elde ettiğimiz toplam kesir ise, gerekiyorsa sadeleştirme işlemi yapılmalıdır. Bunun için, pay ve paydanın ortak bölenini bulup, kesiri sadeleştiririz.
 5. Son olarak, sadeleştirilmiş kesiri elde ettiğimizde, toplama işlemi tamamlanmış olur. Artık sonucumuzu kullanabiliriz.

Kesirleri nasıl çarparım?

Kesirleri çarpmak için, payları ve paydaları çarparak yeni bir pay ve payda elde etmeniz gerekir. Çarptığınızda, elde ettiğiniz yeni kesiri basit hale getirmek için pay ve paydayı sadeleştirebilirsiniz. Örneğin, 2/3 x 4/5 kesirlerini çarpmak için (2×4=8) ve (3×5=15) yaparak 8/15 şeklinde çarpabilirsiniz.

Kesir 1 Çarpma İşlemi Kesir 2
3/4 x 2/5
1/3 x 4/7
5/6 x 1/2

Kesirleri nasıl bölerim?

Kesirleri bölmek için, birinci kesiri ikinci kesirin tersine çarparak yeni bir kesir elde etmeniz gerekir. İkinci kesiri tersine çevirmek için pay ve paydayı yer değiştirmeniz yeterlidir. Ardından, elde ettiğiniz yeni kesiri basit hale getirebilirsiniz. Örneğin, 2/3 ÷ 1/4 kesirlerini bölmek için (2/3) x (4/1) = 8/3 şeklinde çarpabilirsiniz.

Kesirleri bölmek için, birinci kesiri çarpan tersine çevirip çarparız. Yani, bir kesiri diğerinin tersiyle çarparız.

Kesirleri nasıl sadeleştiririm?

Kesirleri sadeleştirmek için, pay ve paydayı en büyük ortak bölenlerini bulacak şekilde kısaltmanız gerekir. Pay ve paydanın ortak bölenlerini bulmak için, her iki sayıyı da bölebilecek en büyük sayıyı bulmanız yeterlidir. Bu sayıya en büyük ortak bölen (EOB) denir. EOB’u bulduktan sonra, pay ve paydayı bu sayıyla bölebilirsiniz. Örneğin, 8/12 kesirini sadeleştirmek için pay ve paydayı 4 ile bölebilirsiniz. Sonuç olarak, 8/12 = 2/3 şeklinde sadeleştirilebilir.

Kesirleri sadeleştirmek için payda ve paydaların ortak bölenini bulup, kesiri en basit haliyle ifade edebilirsiniz.

Kesirleri ondalık sayılara nasıl dönüştürebilirim?

Kesiri ondalık sayıya dönüştürmek için, payı paydadan bölerek bir ondalık sayı elde edebilirsiniz. Örneğin, 3/4 kesirini dönüştürmek için 3’ü 4’e bölebilirsiniz. Sonuç olarak, 3/4 = 0.75 şeklinde bir ondalık sayıya dönüştürebilirsiniz.

Kesirleri ondalık sayılara nasıl dönüştürebilirim?

1. Kesiri ondalık sayıya dönüştürmek için kesirdeki payı (sayıcıyı) böleni (paydaları) böleriz. Örneğin, 2/5 kesirini ondalık sayıya dönüştürmek için 2’yi 5’e böleriz. Sonuç olarak 0.4 elde ederiz.

2. Eğer bölen tam bölünmezse, bölme işlemini ondalık hale getiririz ve sonucu elde ederiz. Örneğin, 1/3 kesirini ondalık sayıya dönüştürmek için 1’i 3’e böleriz. Sonuç olarak 0.3333333… elde ederiz.

3. Kesiri ondalık sayıya dönüştürmek için bazen yaklaşık bir değer kullanırız. Örneğin, 3/7 kesirini ondalık sayıya dönüştürmek için 3’ü 7’ye böleriz. Sonuç olarak yaklaşık olarak 0.428571428571 elde ederiz.